KOMMENTAAR: soojuspumba levikut piiravad tegurid

Soojuspump aitab kütte pealt oluliselt kokku hoida?

Heino Salaka, Soojuspump OÜ juhatuse liige, Eesti Soojuspumba Liidu juhatuse liige.

Küttesüsteemi välja ehitades või renoveerides on võimalus valida täiesti uute lahenduste hulgast. Soojuspump ja selle võimalused on vaieldamatult uudsemaid ja perspektiivsemaid lahendusi kütte vallas ning tulevikus kõige enam kasutatav küttesüsteem. Põhjus on väga lihtne: pidevalt kallineb kütmiseks kasutatavate energialiikide hind ja see trend jätkub. Juba mõnda aega räägitakse 1. aprilliks kavandatavast elektri hinna tõusust. Lisaks keskmiselt 14-protsendiline gaasi hinna tõus. See kõik räägib soojuspumba kasuks.

Tegelikult tasub soojuspump end juba energia praeguste hindade juures. Selle kinnituseks üks näide. Soojuspumbaga on 150 ruutmeetri suuruse eramu aastane energiakulu ainult 6000 kWh. Elektri tänaste hindade juures (elektri põhitariif 90 senti kWh) moodustaksid kulutused küttele ja tarbeveele kõigest 5400 krooni aastas, sest maapinda akumuleerunud päikeseenergia ümbertöötlemiseks vajab soojuspump elektrit. Mõne teise hinnapaketi puhul on kulutused küttele veelgi väiksemad.

Kuigi soojuspump vajab tööks elektrit, on igakuised kulutused küttele teistest kütteviisidest kordi odavamad. Näiteks 150 ruutmeetri suuruses eramus kasutatav vana õlikatel vajab aastas 3 tonni kütteõli ning see maksab 16 500 krooni. Soojuspumba küte seevastu vaid 5400 krooni aastas.

Miks ikkagi ei ole soojuspump vaatamata nii suurepärastele eeldustele saavutanud Eestis sellist populaarsust ning poolehoidu kui näiteks Rootsis ja Soomes. Alljärgnevalt neli peamist põhjust.

Esiteks, piiratud teadmised

Eestis on soojuspump kui kütteviis suhteliselt uus ning vähe tutvustatud teema. Eelkõige valitseb teadmatus energeetika vallas tegutsevate poliitikute ja spetsialistide hulgas. Alternatiivsetest energiaallikatest teatakse tuule-, päikese- ja bioenergiat, kuna neile on osaks saanud märkimisväärne tutvustuskampaania. Samas pole soojuspumba küttesüsteemile pööratud piisavalt tähelepanu, milles väga olulist rolli mängib kütte jagamissüsteem.

Teiseks, suured esialgsed kulud

Soojuspumba paigaldamisega seotud esialgsed kulud on küllaltki suured, samas kulutused küttele ehk energia maksumus on teiste süsteemidega võrreldes märkimisväärselt väiksem. Soojuspumba kasuks räägib lisaks väiksele küttearvele ka keskkonna- ja kasutajasõbralikkus. Soojuspump peab olema tähistatud keskkonnasõbraliku toote märgisega.

Kindlasti on lähiaja arengut silmas pidades oluline koostöös pankadega soojuspumba kütteprojektidele soodsate liisingutingimuste loomine. Loodetavasti saavad ka liisingfirmad aru, et tähtis ei ole iga hinna eest investeerida, vaid see, mis kasu toovad kulutatud kroonid tulevikus. Soojuspumbaga säästame loodust ning hoiame kokku hulga raha.

Kolmandaks teadmatus

Soojuspumpade turuosa kiire kasvu tõttu on paljudes Euroopa maades tekkinud rohkesti uusi tootjaid. See kõik on toimunud paralleelselt erinevate energiasäästu programmidega. Seetõttu on toodetud ja paigaldatud soojuspumbasüsteeme, mille energeetiline efektiivsus on kaheldav. Sama kehtib ka Eesti kohta. Kaheldava energeetilise efektiivsusega soojuspumbasüsteemide paigaldamise vältimiseks tuleb kasutusele võtta hulk meetmeid: peamiselt paigaldajate ja müügitöötajate koolitus, aga ka tootjate sertifitseerimine. Eesti turul toimuvast täpsema ülevaate saamiseks asutati Eesti Soojuspumba Liit, mille üheks ülesandeks ongi välja töötada ühtne meetod soojuspumba energiasäästlikkuse arvestamiseks. See näitaks üheselt soojuspumba kasulikkust kliendile.

Neljandaks, energia madalad hinnad

Energia madalad hinnad, mis tegelikult ei peegelda erinevate energialiikide maksumust, on soojuspumba leviku oluline takistus. Kuigi soojuspump tasub end juba praeguste hindade juures ja on äärmiselt konkurentsivõimeline küttesüsteem, kinnitab tavapraktika, et vahe ei ole siiski nii suur, et seda piisavalt arvestataks. Seda isegi vaatamata sellele, et soojuspump vähendab oluliselt CO2 (süsihappegaasi) saastet, on mugav kasutada ning efektiivne. See oleks ületatav ainult siis, kui kehtestada soodustused energia taaskasutamisele.

FAKTID