IDEE: Ökokodu
Energiasäästlik ning keskkonnasõbralik küttesüsteem on odavam

Soojuspumbaga säästate küttelt hulga raha

Ökokodu näidisprojekti on kaasatud kolm osapoolt: palkmajade tootja AS Palktare, Euroopa suurima soojuspumpade tootja IVT esindaja Eestis Soojuspump OÜ ning Eesti Energia, kes tegeleb veest ja tuulest saadud keskkonnasõbraliku elektri tootmisega ning müüb seda Rohelise Energia kaubamärgi all. Kõik kokku moodustavad loodussõbraliku ja energiasäästliku elukeskkonna Ökokodu.

Selle näidisprojektiga astume tubli sammu säästva arengu idee elluviimise suunas. Soojuspumba ühendamine palkmaja ning alternatiivenergiaga on üks võimalus tagada majanduskasvu abil hea alusstandard ning hoida elukeskkond terve ja puhas ka tulevastele põlvedele. Samuti kummutame väite, nagu oleks alternatiivenergia ning keskkonnasõbralik tegevus kallim valdavalt fossilkütuseid kasutavatest energiaallikatest.

Keskmise perekonna energiavajadus on umbes 20 000 kWh aastas, sõltumata sellest, millist küttesüsteemi kasutatakse ja kuidas saadakse tarbevesi. Seega tuleb 150 ruutmeetri suuruses majas olla valmis 20 000 kWh energiakuluks aastas.

Kuidas küttelt kokku hoida?

Pidevalt kallineb kütmiseks kasutatavate energialiikide hind ja see suund jätkub. Juba praegu räägitakse 1. aprilliks kavandatavast elektri hinna tõusust. Lisaks ligi 30-protsendiline gaasi hinna tõus aasta alguses. Millised on alternatiivid? Vastus: soojuspump, mis on vaieldamatult uudsemaid ja perspektiivsemaid lahendusi kütte vallas. Pealegi on soojuspump energiasäästlik ja loodussõbralik küttesüsteem.

Majade küttesüsteemid erinevad märkimisväärselt eeskätt alginvesteeringu poolest. Näiteks elektri- ja õlikütte soetamiskulud on väiksemad kui soojuspumba muretsemisel tehtav investeering, aga soojuspumba kasutamine on tulevikus kordi odavam.

Kui palju odavam?

Toome konkreetse näite. Tegemist on 140 ruutmeetri suuruse Sakus asuva AS-i Palktare ehitatud puitmajaga TOM (www.palktare.ee). Järgnevalt arvutused selle kohta, kui palju on võimalik selles majas küttelt säästa soojuspumpa kasutades. Tutvuge andmetega ja näete, et võite võita suuri summasid, samas säästate loodust ning edendate rohelist mõttelaadi.

Kõike seda arvestades oleme näidisprojekti kaasanud mitu osapoolt. AS-i Palktare Ökokodu ühelt poolt ning IVT maasoojuspump teiselt poolt. Soojuspumba tööks vajaliku elektrienergiana kasutage veest ja tuulest saadud keskkonnasõbralikku elektrit, mille tootmisega tegeleb Eesti Energia, kes müüb seda Rohelise Energia kaubamärgi all. Nii on tagatud puhas (saastevaba ehk 0-saastega) küttesüsteem.

Lähteandmed

Palkmaja tüüpprojekt TOM (tootja AS Palktare)
Asukoht Saku
Pindala 140 m²
Arvestatud energiavajadus ühele ruutmeetrile (1 m²) 45 W
Arvestatud sisetemperatuur 21 °C
Arvestatud sooja vee vajadus 4500 kWh
Objekti energiavajadus 19 400 kWh

Sellistele lähteandmetele toetudes soovitame IVT GREENLINE C4 maasoojuspumpa.

IVT GREENLINE C4 maasoojuspumba paigaldamisel arvestage järgnevate andmetega:

Objekti energiavajadus 19 400 kWh
Energiavajadus moodustub järgmiselt:

Energia kasutamine, kui soojuspump on paigaldatud:

Tehnilised andmed

Maakontuuri (torustik) pikkus 210 m
Kontuure (kaari) 1 tk.
Keskmine temperatuur (pealejooks) 35 °C
Maatoru vedeliku keskmine temperatuur –1 °C
Objekti max võimsus 8,8 kW
Soojuspumbaga toodetud energia 93%

Maasse paigaldatavate torude omavaheline nõutav vahekaugus on 1 m.

Vedelik maatorude täiteks peab olema 30% etanool.

Võrrelge andmeid ja veendute, et säästate kenasti!
Tabelist näete, kui palju maksab kütmine, kui majas on elektrikütte asemel soojuspumba küttesüsteem. Arvutused näitavad säästu elektriküttega võrreldes.

VÕRDLUSTABEL

 

Aasta, praegune
süsteem (elektriküte)

__________________

1.   14201

2.   14911

3.   15 656

4.   16 439

5.   17 261

7.   19 982

9.   22 030

10. 178 616

11. 23 132

 

                          Kui on paigaldatud soojuspump
Kasutuskulud         Laenukulud                 Sääst
(kr. aastas)                                                            (kr. aastas)

4926                                   0                                     9274

5173                                   0                                     9738

5431                                   0                                  10 225

5703                                   0                                  10 736

5988                                   0                                  11 273

6932                                   0                                  13 050

7642                                   0                                  14 388

61 963                                 0                               116 653

8025                                   0                                  15 107

1. veerg näitab kulutusi praeguse süsteemiga (elektriküte)
2. veerg näitab kulutusi, kui on paigaldatud soojuspump
3. veerg näitab laenu kulutusi (kui neid on, siis tuleb need arvestada kuludesse)
4. veerg näitab, kui palju säästad, paigaldades soojuspumba
10. rida näitab 10 aasta kulusid kokku

Arvestustes on võetud aluseks 5% elektrihinna tõus igal aastal.

Arvutustes on kasutatud järgnevaid andmeid:

Eelnevad arvutused on üliolulised

Arvutused soojuse ökonoomseks kasutamiseks on üliolulised. Soojuspumba paigaldamisele eelnevate mõõdistuste ja arvutuste eesmärk on tagada soojuspumba küttesüsteem, mis arvestab objekti asukohta, ehituse eripära ning vastab maapinna tüübile. Andmete täpsus ja mõõdistused tagavad optimaalse kasutuskulu tulevikus. Arvutustest selgub, kui palju läheb vaja torusid, kui võimas peab olema soojuspump, kui suur on esialgne investeering ja kui pikk tasuvusaeg.

KOMMENTAAR

Elektri kokkuhoid on enam kui kolmekordneSoojuspumba tööpõhimõte: maapinda akumuleerunud päikeseenergia kasutamiseks vajab soojuspump elektrit. Soojus tuuakse torusid pidi soojuspumpa, kus see muudetakse kütteenergiaks, millega soojendatakse radiaatoreid, põrandaid ja boilereid. Elektri ühe kilovatt-tunni kasutamisel saadakse 2,5-3,5 kilovatt-tundi soojusenergiat. Kokkuhoid on enam kui kolmekordne.

Tekst: Heino Salaka, Soojuspump OÜ juhatuse liige