Vastukaja/kommentaar

Soojuspump sobib igasse majja

Heino Salaka, Soojuspump OÜ juhatuse liige

“Mõni aeg tagasi toimus Tartu Korteriühistute Liidu lahtine ümarlaud...,” nii algas 16. augusti Postimehes avaldatud päeva kiri: “Mõned soovitused korteriühistutele sooja kokkuhoiuks”.

Kirjast jäi kõlama, et kõige suurema kokkuhoiu saavutame siis, kui sulgeme kuumade ilmade korral ööseks soja vee. Arvan, et soe vesi on vajalik nii päeval kui ka öösel, aga eriti kuumade ilmade korral ja siis kogu ööpäev.

Samuti on välja pakutud võrdset maksustamist vastavalt osakutele ühistus või koguni ühistutes. Kirja lõpus on avaldatud soovi võrrelda võrreldavaid tegevusi kinnisvaraobjektidel.

Millised on siis alternatiivid kaugküttele?

Kuidas kütte pealt kokku hoida? Küttesüsteemi välja ehitades on võimalus valida täiesti uute lahenduste hulgast. Soojuspump ja selle võimalused on vaieldamatult uudsemaid ja perspektiivsemaid lahendusi kütte vallas. Pealegi on soojuspump energiasäästlik ja loodussõbralik küttesüsteem.

Ametlikult on soojuspumbad heaks kiidetud uute alternatiivsete energiatootjatena Soomes KTM (Kaubandus- ja Tööstusministeerium) uute energiatootjate rakendamise programmis ja Euroopa komisjoni valges raamatus “Energy for the future: Renewable sources of energy” 1997. aastal.

Eestis on soojuspump kui kütteviis suhteliselt uus ning vähe tutvustatud teema. Siiski julgen ennustada ja kinnitan, et tulevikus kõige enam kasutatav küttesüsteem on just soojuspump. Põhjus on väga lihtne: pidevalt kallineb kütmiseks kasutatavate energialiikide hind ja see trend jätkub. Juba praegu räägitakse 1. aprilliks kavandatavast elektri hinna tõusust. Lisaks ligi 30-protsendiline gaasi hinna tõus aasta alguses. See kõik räägib soojuspumba kasuks.

Teiselt poolt on väga paljudes hoonetes küttesüsteemi kapitaalremont möödapääsmatu. Ühistud (inimesed) seisavad probleemi ees: milline küttesüsteem valida. Lihtsustatult öeldes ongi ainult kaks võimalust: väiksemad soetuskulud ehk minimaalne alginvesteering, kuid suuremad igakuised püsikulud, või suurem alginvesteering, aga kulutused küttele on tulevikus kordi väiksemad. Soojuspump tähendab valikut teise variandi kasuks.

Väikestele eramutele soojuspumbaga küttesüsteemi projekti pakkumine on suhteliselt lihtne ja odav. Asi muutub keerulisemaks, kui mängu tulevad suured kinnistud, näiteks korruselamud.

Soojuspump OÜ eesmärk ei ole iga hinna eest müüa. Eesmärk on optimaalselt mõõdistatud küttesüsteem, milles väga olulist rolli mängib kütte jagamissüsteem. Mõõdistuste ja arvutuste eesmärk on tagada soojuspumba küttesüsteem, mis arvestab objekti asukohta ning ehituse eripära. Andmete täpsus ja mõõdistused tagavad optimaalse kasutuskulu tulevikus. Arvutustest selgub, kui palju läheb vaja torusid, kui võimas peab olema soojuspump, kui suur on esialgne investeering ja kui pikk tasuvusaeg.

Meie poole on pöördunud paljud ühistud sooviga saada oma hoonele küttesüsteemi hinnapakkumine. Seni oleme pidanud andma põiklevaid vastuseid. Küsimus ei ole selles, kas soojuspump sobib korruselamu kütmiseks või mitte. Sobib väga hästi ja pealegi igasse majja. Väljapääs antud olukorrast on koostöö Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu ning finantsringkondadega, kes peaksid nägema siin nii endale kui ka ühistutele kasulikke ja soodsaid raha paigutamise võimalusi.

Soojuspump OÜ on Euroopa suurima soojuspumpade tootja IVT Industrier AB esindaja Eestis