EESKUJU: Väga palju riigid ergutavad soojuspumpade kasutamist

Soojuspumbatehnoloogiat on mõtet edutada ja toetada

Järgnev materjal pärineb Euroopa Soojuspumba Liidu Strateegilise Komitee ametlikust raportist “The European Heat Pump Association (EHPA) Strategy Committee report 23. march 2001”.

Toon kõigepealt esile EHPA eesmärgi kahekordistada 2010. aastaks paigaldatavate soojuspumpade arvu, vähendades seega märkimisväärselt keskkonna saastatust ja energiakulu: 40 miljonit tonni süsihappegaasi ja 100 TWh võrra aastas.

EHPA soovitused Euroopa Liidule

Rahvuslikud jõupingutused ja suhtumine

Elektri säästmine, ja mis veel tähtsam, fossiilsete kütuste tarbimise vähenemine annavad põhjuse võrrelda soojuspumpasid ja teisi alternatiivenergia allikaid. Viimased andmed Rootsist ja Austriast näitavad, et soojuspumba ja teiste energiavormide suhe on umbes 75% : 25%.

Soojuspumbad kui taastuva energia tarbijad on heaks kiidetud Taanis, Hollandis, (v.a. tööstusseadmed) Saksamaal, Norras, Soomes ja Rootsis.

Šveitsis paigaldatakse 40% uutele eramutele soojuspump. Renoveeritavate hoonete puhul on see protsent aga 4.

Ameerika Ühendriikides leiab Keskkonnakaitse Agentuur, et gaaside CO2, Nox ja SO2 vähendamine on kasulik, seetõttu propageeritakse eelkõige õhu- või maasoojuspumpasid.

Kanadas tuleb igal aastal paigaldada 30 000 maasoojuspumpa, et täita Kanada Looduslike Ressurssside Ministeeriumi programmi.

Hollandi valitsus on sõlminud soojuspumba tootjate, müüjate ja hooldajatega pikaajalise kokkuleppe, et ergutada soojuspumpade kasutamist. Valitsus aitab kõrvaldada barjääre soojuspumbaturul ja on soojuspumpadele kvaliteedi garantii tagaja.

Rootsis käivitati 80. aastate algul mitu programmi, toetamaks soojuspumpade kasutuselevõttu. Põhjus oli õli hinna pidev tõus ja hiljem ka soov keskkonda säästa. Tänaseks on paigaldatud Rootsis üle 360 000 soojuspumba..

Järeldused