Maasoojuspumbad

Põhjamaise kliima tingimustes on küttesüstemi valik väga oluline. Õnnestunud valiku korral tuleb korralik küttesüsteem tunduvalt väiksemate jooksevkuludega. Sellele, kes mõtleb natuke kaugemale ja hindab ökonoomset majandamist, väärtustab keskkonnasõbralikkust ja töökindlust, on maasoojuspump parim lahendus.

Tuleviku soojus tuleb lähemalt kui arvata oskaks.

Soojuspumba tööpõhimõte on sama mis külmikutel. Soojuspump võtab sooja lähikeskkonnast. Energiaallikaks on oma maja krunt, kuhu on akumuleerunud päikeseenergia. Soojuspumba süsteemi abil muudetakse see energia kütteenergiaks ja vajalikuks tarbeveeks. Maasse, kivisse või veekogusse akumuleerunud energia muutmine kütteks ja tarbeveeks on turvaline ja kindel. Soojuspumba paigaldamine on lihtne ja tema kasutamine ekspluatsiooni käigus arusaadav kõigile. Soojuspumba müratase on viidud miinimumini kasutades häid isolatsioonimaterjale.

Keskkonnasõbralikem energia on need kilovatttunnid, mida ei ole vaja toota.

Soojuspumba toodetud soojusest on üle 2/3 loodusest ammutatavast päikeseenergiast: maast, kivist või veest. Neid kilovattunde ei ole vaja toota eraldi. Soojuspumbas kasutatakse kloorivabu külmaaineid, mis on keskkonnasõbralikud ja millel puuduvad osoonikihile kahjulikud mõjud.


Küsi soojusökonoomilisi arvutusi.

Spetsiaalse mõõdistusprogrammiga teeme Teile soojusökonoomilised arvestused. Teeme soojuspumbasüsteemi paigaldamiseks vajalikud arvutused, kus võtame arvesse maja asukoha, ehituse eripärasused, maapinna tüübi jms.

Arvestustes näitame kui pikk tuleb maakontuur, kui võimas peab olema soojuspump, kui suured on investeerimiskulud ja kui pikk on tasuvusaeg.

Soovin tootest rohkem teada